Pomáháme dětem v Maroku

Ačkoliv v posledních letech prochází Maroko pozitivním vývojem v oblasti vzdělání, životní úrovně i lidských práv, stále zde existuje mnoho míst, které trápí vysoká chudoba, negramotnost a nižší zájem vlády o starosti jejich obyvatel. Jedním z nich je i pohoří Atlas, ve kterém existují stovky vesnic a vesniček, které jsou díky špatné dostupnosti a malému významu pro hospodářství státu prakticky zapomenuté. Panuje zde 90% negramotnost, extrémní chudoba a navíc velmi drsné přírodní podmínky. V létě je celá oblast nehostinnou, vyprahlou pustinou, v zimě nastupuje tuhý mráz a sníh, který vesnice odřízne od zbytku světa.

Podpora škol v horách Atlasu

V posledních třech letech jsou marockou vládou postupně budovány ve větších vesnicích školy, které v součastnosti navštěvuje první generace dětí. Děti jsou ze školní docházky nadšené a učitelé, kteří sem přicházejí, mají plnou podporu místních obyvatel. Problémů k řešení však stále zůstává velmi mnoho, proto ARGANIA.CZ při svých cestách nejen za arganovým olejem začala spolupracovat s občanským projektem AtlasyAtlasu, který v součinnosti s místními učiteli pomáhá u nás sehnat teplé zimní oblečení, školní pomůcky a vybavení pro školy a děti v Atlasu.

Konkrétní akce

  • Na jaře 2013 jsme úspěšně do Maroka dovezli další vybavení pro děti a 4 počítače pro lyceum "Califie á Souaken Oulade Lagraier" v pouštní Zagoře. Hlavní díky patří opět především Vám. Děkujeme!

  • I díky Vám se v létě 2012 podařilo zrealizovat další transport oblečení a školních potřeb pro děti v Atlasu, navíc jsme dovezli 5 počítačů pro počítačovou učebnu školy v městečku Kelaa M'Gouna.

  • V létě 2011 jsme dovezli teplé zimní oblečení pro děti do školy ve vesnici Amezri.

  • Děti z Amezri