Jak může elektřina způsobit požár


Všichni již od mala víme, že s elektřinou není příliš radno si zahrávat. Nejvíce se samozřejmě obáváme elektrického šoku, podceňovat bychom však neměli ani nebezpečí požáru. Statistiky totiž jasně ukazují, že vadná elektroinstalace je ve značném procentu případů jejich příčinou.

 

To však může mnohé z nás udivit. Jakým způsobem může elektrický proud, tedy v podstatě tok elektronů, cokoliv zapálit? Jde to proti vší logice, avšak zároveň nelze popřít, že se to skutečně děje. Ukazuje se však, že se za tím žádný zázrak neskrývá, pouze prostá fyzika.

 

elektrikářské nářadí

 

O tom, že elektrický proud generuje energii, asi není třeba hovořit. Ta je pak přeměňována a využívána nejrůznějším způsobem, například v generátorech ale i jiných zařízeních. Co se ale stane, pokud se tato energie naakumuluje bez toho, že by se měla v co přeměnit, případně nemůže pokračovat dál v přesunu elektronů?

 

V takovém případě vyzáří ve formě světla a především pak tepla, které známe jako elektrické jiskry. Jen málokdo si to uvědomuje, avšak tyto jsou skutečně velmi horké – to je ostatně důvod, proč se jim vyhýbáme. Elektrický proud sám o sobě je sice již pryč, takže elektrický šok nehrozí, stále nás však mohou velmi vážně popálit.

 

sloup elektrického vedení

 

Lze si pak velmi snadno představit, co se stane, když taková horká jiskra spadne na hořlavý materiál, například dřevo. Jistě, tato tepelná energie je rychle vyzářena, což znamená, že nezůstane horká dlouho. Ovšem i během této krátké doby se může dostat na něco, co lze zapálit. A mnohdy to také zapálením skončí.

 

I proto je velmi důležité, abychom věnovali elektrickým rozvodům v našem domě velkou pozornost. Představují totiž skryté nebezpečí, které mnozí z nás přehlíží. Zdaleka nejjistějším způsobem, jak mu předejít, jsou pak pravidelné odborné kontroly. Ani ty však lidé často nedělají. A to je škoda, neboť si tím jen zbytečně zadělávají na opravdu velké problémy.