Jak může profesionální předseda SVJ pomoci


Společenství vlastníků jednotek je klasická právnická osoba. Jako taková vykazuje každoročně své zisky a ztráty, a to za pomoci účetnictví. V něm vidíme, kolik peněz za daný rok přibylo do fondu, kolik jich bylo vybráno a za jakým účelem. Je však pravdou, že v mnoha případech nám tato čísla dávají varovné signály, že je něco špatně, a musíme tedy něco změnit.

To se děje častěji, než bychom čekali. Většina členů výborů ani předseda nejsou v tomto ohledu dostatečně vzdělaní. I když se tedy snaží hospodařit, jak nejlépe dovedou, stále se může snadno stát, že skončíme fiskální rok v červených číslech. A to je samozřejmě poměrně velký problém.

i SVJ musí hospodařit

Pokud se v takovéto situaci ocitneme, je dobré snažit se sjednat nápravu dřív, než bude pozdě. Bohužel, jen málokdo se na celou situaci dovede dívat dostatečně realisticky a pragmaticky, neboť často máme určité pochopitelné pouto s naším domem. To nás nutí hledat v podstatě polovičatá řešení, což nikdy neskončí dobře.

Jednou z možností, které máme, je profesionální předseda SVJ https://www.homepartner.cz/profesionalni-predseda-svj/. Jedná se o člověka, který tuto funkci zastává jako své živobytí. Jeho nestrannost a zkušenosti mu pak umožní dobře zhodnotit situaci a najít to nejlepší řešení, jak se z ní dostat. Jistě často to bude k nelibosti jednoho či několika majitelů bytů, ovšem nic jiného již nezmohou.

být předsedou SVJ není snadné

Samozřejmě je jasné, že se nejedná o stoprocentní řešení. I profesionální předseda je jen člověk, a jako takový má svoje omezení. Jistě, má mnoho zkušeností a znalostí, avšak to neznamená, že dokáže zázraky. I proto bychom jej volat v podstatě okamžitě, jakmile se objeví problém. Pokud se totiž budeme zdráhat, může se stát, že daný problém už bude neřešitelný.

Být předsedou SVJ tedy není nic snadného, a je tedy jasné, proč se mnoho lidí do této pozice nehodí. A pokud mezi sebou nemáte nikoho, kdo ano, je rozhodně lepší zavolat pomoc dřív, než bude pozdě.